Mine visioner for Region Midtjylland:

  • En sammenhængende region og en region med hjerne og hjerte.
  • Et stærkt og velfungerende offentligt sundhedsvæsen med fri og lige adgang til sundhedsydelser for alle borgere.
  • En region med høj faglig kvalitet, specialisterne i front og nærhed til borgerne.
  • Udvikling af samarbejdet mellem hospitaler, praktiserende læger og kommuner med borgeren i centrum.
  • Aarhus Universitetshospital og Det Nye Hospital i Gødstrup skal sammen med de ombyggede regionshospitaler sikre behandling af højeste kvalitet for borgere i hele regionen i moderne og tidssvarende rammer.
  • Udvikling og kvalitet i psykiatrien og mere samarbejde mellem psykiatri og somatik.
  • Sikre udvikling af den faglige kvalitet på det specialiserede socialområde.