I regionsrådet har jeg blandt andet været med til at gennemføre:

  • Forbedring af kræftbehandling med hurtig udredning og behandling af høj kvalitet.
  • At Dansk Center for Partikelterapi placeres i Aarhus - centret skal behandle kræftpatienter fra hele Danmark.
  • Fælles akutmodtagelser på hospitalerne i Region Midtjylland.
  • Kortere ventetid og høj specialisering i psykiatrien.
  • Etablering af sundhedshuse i samarbejde med kommunerne.