Sundhed for alle

Lighed i sundhed

Vi skal fastholde og udbygge det stærke fællesskab, der er omkring vores sundhedsvæsen med fri og lige adgang. Der skal være lighed i sundhed, og derfor kan det være nødvendigt med forskellige tilbud til borgerne, så de svageste patienter får samme effekt af behandlingen. Alle skal have lige muligheder.

Specialiseret behandling af høj kvalitet

Hospitaler med specialiseret behandling af høj kvalitet er vigtige for at sikre, at patienterne får den bedste behandling og at de dygtigste medarbejdere vælger at arbejde i Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital er og skal fortsat være drivkraft for hele regionens sundhedsvæsen i et tæt samarbejde med regionshospitalerne.

Borgeren i centrum i tværgående samarbejde

Samarbejde om sundhed mellem region, kommuner og praktiserende læger med borgeren i centrum sker i det nære sundhedsvæsen, som vi skal udbygge og forbedre i de kommende år. Det skaber værdi for patienten og er sund fornuft.

Sammenhængende forløb i psykiatrien

Et "Borgernes psykiatrihus" i Aarhus, hvor region og kommune arbejder sammen om borgerne under samme tag. Det vil bidrage til et tæt samarbejde på tværs i socialpsykiatrien og forebygger indlæggelser og genindlæggelser og giver mere tryghed og bedre patientforløb.

Omkring sundhedspolitik, regioner og behandlingsgaranti på Socialdemokratiets kongres 2016.